Innovation og entreprenørskab inden for idræt og ernæring

Kursusindhold

En stigende efterspørgsel og behov for innovative løsninger på samfundets udfordringer inden for idræts- og ernæringsområdet har skabt karrieremuligheder som involverer innovation og entreprenørskab. Kurset henvender sig til studerende uden forudgående kendskab til teorier og værktøjer forbundet med innovation og entreprenørskab.

De studerende skal på baggrund af interesser og kompetencer danne grupper, hvor de udvikler deres egen idé, der adresserer en udfordring inden for idræt og/eller ernæring. De studerende vil blive opfordret til at være opmærksomme på uløste problemer og nye muligheder i deres akademiske miljøer for at finde inspiration til udviklingen af en forretningsidé eller til arbejdet med social entreprenørskab rettet mod en aktuel samfundsmæssig udfordring.

Gennem kurset vil de studerende arbejde i disse grupper, hvor de sideløbende vil blive præsenteret for innovationsteorier- og styringsværktøjer til at udvikle deres idé. Dette danner grundlag for en gruppeopgave, som skal afleveres for at blive indstillet til eksamen.

Engelsk titel

Innovation and Entrepreneurship in Exercise, Sports and Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

En iværksætterisk tankegang og evnen til at styre og støtte innovationsprocesser er afgørende for ny venture skabelse, men er også blevet en nøglekompetence i eksisterende private og offentlige organisationer. Formålet med kurset er at give studerende interesse i at udvikle deres egne ventures samt at stimulere iværksætter- og nyskabende aktiviteter inden for og uden for universitetet og i forskellige forretnings- og erhvervsmæssige sammenhænge. Det er målet at den studerende efter afslutning af kurset vil have opnået følgende:

Viden:

• Overblik over teorier og begreber indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab.

• Viden om vigtige personlige egenskaber hos succesfulde iværksættere samt om fundamentet for succesfuldt iværksætteri.

• Viden om forskellige typer innovation (f.eks. produkt, proces, organisatorisk, socialt).

Færdigheder:

• Kunne arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab inden for idræt og ernæring i gruppearbejdet.

• Kunne formidle/pitche ideer til interessenter, herunder medstuderende og andre potentielle partnere.

• Kunne give og modtage feedback til idéudvikling.

• Kunne anvende relevante analoge og digitale værktøjer til innovativ idéudvikling og projektstyring.

Kompetencer:

• Kunne anvende de praktiske og teoretiske værktøjer og tilgange, der læres i kurset, til at engagere sig i iværksætteraktiviteter i nye eller eksisterende private virksomheder, offentlige organisationer (herunder universiteter) eller ngo'er.

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde.

Kurset vil blive afviklet i tæt samarbejde med det engelsksprogede kursus NIFK14026U 'Entrepreneurship and Innovation'.

Litteratur oplyses på Absalon ved kursusstart.

Kurset vil blive afviklet i tæt samarbejde med det engelsksprogede kursus NIFK14026U 'Entrepreneurship and Innovation'.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min.
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse (25 min., ekskl. votering). Den studerende præsenterer en selvvalgt del af gruppeopgaven og forsvarer hele opgaven. Gruppeopgaven og den mundtlige individuelle eksamination indgår begge i bedømmelsen og der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun grupperapport er tilladt ved den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • E-læring
 • 15
 • Forberedelse
 • 40
 • Forelæsninger
 • 25
 • Praktiske øvelser
 • 5
 • Projektarbejde
 • 120
 • Total
 • 206