ÆNDRET 2019/20: Operationsanalyse 1 (OR1)

Kursusindhold

Optimeringsproblemer og løsningsmetoder:

 • Lineære programmeringsproblemer (LP).
 • Dualitet og skyggepriser.
 • Simplexalgoritmen til løsning af lineære programmeringsproblemer.
 • Netværksproblemer: Formulering og heltalsegenskaber.
 • Introduktion til lineære programmeringsproblemer med heltalsvariable (IP, BIP, MIP).


Modellering:

 • Introduktion til modellering af konkrete problemer gennem eksempler.
 • Opstilling af model for et lineært programmeringsproblem.
 • Modellering af logiske udsagn vha. binære variable.


Praktisk løsning:

 • Algoritmisk løsning af konkrete problemer gennem små eksempler.
 • Implementering og løsning af optimeringsproblemer ved brug af softwarepakker som eksempelvis R, GAMS eller lign.


Efterbehandling af løsning:

 • Fortolkning af resultater.
 • Sensitivitetsanalyse.
 • Samspil mellem teori og praksis.
 
Engelsk titel

CHANGED 2019/20: Operations Research 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at:

 • have erhvervet viden om matematiske modeller for udvalgte optimeringsproblemer og de tilhørende løsningsalgoritmer;
 • have tilegnet sig færdigheder i at opstille en matematisk optimeringsmodel for en praktisk problemstilling, beskrive en tilhørende løsningsalgoritme, udføre beregninger med algoritmen på et lille eksempel samt at løse optimeringsproblemet ved brug af et optimeringsværktøj som eksempelvis R eller GAMS;
 • have opnået kompetencer inden for formulering og diskussion af optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, herunder argumentation for valg af relevante modelklasser og løsningsmetoder.
 

Selvstændigt projektarbejde, selvstudie, vejledning.

Lineær Algebra (LinAlg) eller lignende.

Kurset kan ikke tages, hvis kurset NMAA05087U Operationsanalyse er taget.
Kurset udbydes kun i sommeren 2020.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i vejledningsforløbet

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport udarbejdet i grupper med markering af individuelle bidrag. Indleveres ved kursets afslutning. Bedømmelsen er individuel.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 190
 • Vejledning
 • 16
 • Total
 • 206