Diskret matematik 2 (Dis2)

Kursusindhold

Rekursionsformler, summation, binomialkoefficienter, frembringerfunktioner, diskret sandsynlighed, asymptotik.

Engelsk titel

Discrete Mathematics 2 (Dis2)

Målbeskrivelse

Viden:

 • Rekursionsformler, summation, binomialkoefficienter, frembringerfunktioner,  asymptotik.


Færdigheder:

 • Brug af Maple til relevante beregninger i kontekst af diskret matematik.


Kompetencer:

 • At kunne genkende og løse de vigtigste typer af kombinatoriske tælleproblemer for fastholdt antal objekter
 • At anvende sådanne problemers løsning, fx i kontekst af sandsynlighed
 • At kunne benytte frembringerfunktioner og asympotiske analyser til videre analyse af problemer med varierende antal objekter.

 

 

Uge 1-5: 5t forelæsning, 4t øvelser. Uge 6-7: 2t forelæsning, 2t øvelser.

Ronald Graham, Donald Knuth, and Oren Patashnik. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, eller tilsvarende, samt supplerende notemateriale.

1) Et af kurserne Dis, DisRus eller DMA

OG

2) Et af kurserne LinAlg eller LinAlgDat

OG

3) Et af kurserne MatIntro eller MASD.

Flere andre kurser (fx AD, An1, KomAn) vil kunne inddrages i projektarbejde, men er ikke en forudsætning for kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Skriftlig feedback på en ugentlig eksamenslignende afleveringsopgave, samt på projekt. Mundtlig feedback på opgaveløsninger præsenteret af de studerende ved øvelsesundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 12
 • Forberedelse
 • 88
 • Forelæsninger
 • 27
 • Projektarbejde
 • 55
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Total
 • 206