Matematisk Finansiering (MatFin)

Kursusindhold

Se emnerne beskrevet under "Viden" i målbeskrivelsen.

Engelsk titel

Mathematical Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden

 • Deterministiske betalingsrækker. Effektiv rente, rentestruktur, forwardrenter, obligationstyper og markedskonventioner, varighed og immunisering, nettonutidsværdikriteriet.
 • Én-periodemodeller med usikkerhed. Optimalt porteføljevalg og forventet nyttemaksimering, middelværdi/​varians-analyse, CAPM.
 • Diskrete stokastiske en-og fler-periodemodeller: Stokastiske processer, dynamisk justerede porteføljer, fravær af arbitrage og eksistens af martingalmål, arbitrageprisfastsættelsens 1. og 2. hovedsætning, prisfastsættelse af afledte aktiver, dualitet og inkomplette markeder.
 • Black-Scholes’ model og formel.

 

Færdigheder

 • Fortage kalkyler for deterministiske betalingsrækker.
 • Beregne middelværdi/​varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
 • Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre stringent sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.
 • Have ”working knowledge” om basale kontinuert(eller ”næsten kontinuert”)tidsmodeller.


Kompetencer

 1. 1. Formulere investeringsproblemer på en matematisk præcis måde.
 2. 2.  Vurdere forskellige finansielle aktivers priser i forhold til hinanden ved hjælp overvejelser om både arbitragefrihed og ligevægt.

3. Undersøge hvordan de finansielle aktiver (analyseret under 2.) kan bruges til at løse problemerne formuleret under punkt 1. 

Projektfag. Indledende forelæsninger af 8 timer. Derefter individuelt udført projekt til aflevering.

Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Statistik 1 (Stat1)/Matematisk Statistik (MatStat), eller tilsvarende.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Individuel feedback gives ved møder med de studerende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Én individuelt udført projektrapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Projektarbejde
 • 51
 • Forberedelse
 • 147
 • Total
 • 206