Lineær algebra i naturvidenskab (LinAlgNat)

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på løsninger af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination, matricer og deres aritmetik, determinanten, reelle og komplekse vektorrum, lineære afbildninger, baser for vektorrum og matrixrepræsentation af lineære afbildninger, indre produkt og ortogonalitet, spektralsætninger og hermitiske former.

Engelsk titel

Linear Algebra in Science (LinAlgNat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
 

Målbeskrivelse

Viden:
Begreber og emner omtalt under kursusindhold forudsættes kendt.

Færdigheder:
Beherske fundamentale begreber i lineær algebra så som løsninger af lineære ligningssystemer ved Gausselimination; matrixregning, inklusiv bestemmelse af invers matrix; udregning af determinant; bestemmelse af baser for vektorrum og matricer for lineære afbildninger mellem disse samt koordinatskift; bestemmelse af egenværdier og egenrum for lineære afbildninger; Gram-Schmidt ortogonalisering.

Kompetencer:
Identificere og løse almene lineære problemer; finde baser og bestemme dimension; udføre og udnytte basisskift; finde ortonormale baser bestående af egenvektorer for selvadjungerede reelle og normale komplekse lineære afbildninger; følge og gengive matematiske argumenter inden for kursets emneområde og opstille beviser for simple sætninger.

 

Forelæsninger samt enkelt- og/eller gruppeaktiviteter med vejledning i 7 uger: 210 min. forelæsning [for], 180 min. klasseundervisning [klasse], 90 min. kursusspecifik studiecafé [studiecafe], 90 min. regn selv med konsulenter [regn selv] pr. uge.

Introduktion til Matematik (MatIntro) eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Afsluttende prøve med intern censor og karakter givet for en afsluttende 3 timers skriftlig eksamen, som vægtes 70 %, samt aflevering af 6 opgavesæt, hvoraf de 4 bedste tæller 30%. Det er ikke obligatorisk at aflevere opgaverne, men ikke afleverede sæt tæller 0 point.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24,5
 • Teoretiske øvelser
 • 31,5
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 147
 • Total
 • 206,0