Algebra 2 (Alg2)

Kursusindhold

Ringe, legemer, homomorfier, idealer, kvotientringe, brøkringe.
Faktorisering i kommutative ringe, hovedidealområder, Euklidiske ringe.
Polynomiumsringe, faktorisering i polynomiumsringe, irreducibilitet.
Moduler, homomorfier, eksakte følger (hvis tiden tillader det).

Engelsk titel

Algebra 2 (Alg2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
 

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende, inden for kursets indhold, at kunne:

VIDEN:
- Udvise overblik over og forståelse af grundlæggende matematiske begreber og teorier

FÆRDIGHEDER:
- Følge argumenter der indgår i beviser
- Formulere og gengive centrale definitioner, resultater og beviser
- Argumentere med centrale abstrakte begreber
- Anvende centrale resultater og metoder til at løse konkrete problemer og opgaver

KOMPETENCER:
- Relatere kursets indhold til tidligere (algebra)kurser

5 timers forelæsninger samt 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Algebra 1 (Alg1) eller tilsvarende.

Ved aktiv deltagelse i øvelserne og diskussiontimerne får de studerende feedback fra instuktoren og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden. Under eksaminationen må den studerende kun medbringe et stykke papir med nogle stikord.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 142
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206