Mikroøkonomi 2: Imperfektioner i markedet (MikØk2)

Kursusindhold

Dette kursus omhandler ikke-kooperativ sptilteori, dynamiske oligopoler, eksternaliteter og offentlige goder, assymetrisk information herunder adverse selection og moral hazard.

Engelsk titel

Microeconomics 2: Market Imperfections (MikØk2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden om:

Kurset introducerer den mikroøkonomiske teori ved ufuldkomne markeder. Ikke-kooperativ spilteori introduceres og bruges til at analysere oligopoler. Derudover gennemgås modeller ved asymmetrisk information, market matching, eksternaliteter, adverse selektion og moral hazard. Modeller og ideer omkring adfærdsøkonomi præsenteres sideløbende med den klassiske spilteori og økonomiske eksperimenter anvendes i undervisningen.

Færdigheder i at:

 • Løse spilteoretiske modeller og modeller ved ufuldkomne markeder.
 • Udledning af modellernes forudsigelser.
 • Anvende spilteoretisk argumentation.
 • Løse generelle ikke-kooperativ spilteoretiske modeller.
 • Løse oligopolske markeds modeller.

Kompetencer til at:

Anvende analytisk spilteori og økonomisk argumentation ved strategiske beslutninger.

Bruge modellerne til at forudsige adfærd og udkom ved strategiske opstillinger.

5 timers forelæsninger og 3 timers øvelser per uge i 7 uger

Tidligere år har bogen 'A Primer in Game Theory' (Robert Gibbons) været anvendt.

Mikroøkonomi 1 (MikØk1), Mål- og integralteori (MI)

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 147
 • Total
 • 206