Mikroøkonomi 1: Generel ligevægtsteori (MikØk1)

Kursusindhold

Faget bygger naturligt videre på ØkIntro. Generel ligevægtsteori formuleres matematisk præcist, med vilkårligt mange varer, forbrugere og producenter. Der ses først nærmere på forbrugerteori, herunder et resultat om eksistens af nyttefunktion, Slutsky-ligningen, beslutninger under usikkerhed og afslørede præferencer. Dernæst behandles producenternes problemer kort, bl.a. ses på skalaafkast, omkostningsminimering og profitmaksimering under perfekt konkurrence. Centralt i kurset ligger generel ligevægtsteori med udførlige beviser for de to velfærdsteoremer og for eksistensen af en Walras-ligevægt.

Engelsk titel

Microeconomics 1: General Equilibrium Theory (MikØk1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden: Faget bygger naturligt videre på ØkIntro ved at give en matematisk præcis gennemgang af de grundlæggende resultater indenfor generel ligevægtsteori.

Færdigheder: Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

*Forstå de grundlæggende resultater indenfor generel ligevægtsteori.

* Udlede mindre resultater inden for rammen af teorien om individuel økonomisk adfærd og samspillet mellem økonomiske aktører i generel ligevægt.

* Relatere centrale dele af generel ligevægtsteori til konkrete økonomiske problemer.

Kompetencer: Kurset styrker de studerendes evne til at kunne forstå og arbejde med matematisk præcise økonomiske modeller og relatere disse modeller til virkelige økonomiske problemer.

3 x 2 timers forelæsninger og 2 x 2 timers øvelser per uge i 7 uger.

Introduktion til økonomi (ØkIntro), Lineær algebra (LinAlg) og Analyse 0 (An0) eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 133
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206