Nanobio 3

Kursusindhold

Kurset vil formidle den videnskabelige baggrund for nanovidenskab og adresserer state-of-the-art anvendelser i lægevidenskab, miljøteknologi og sikkerhed. Kurset er baseret på introducerende forelæsninger om advancerede emner i nanovidenskab og kritisk læsning af nyligt publicerede artikler og review inden for området. Kurset vil også indeholde to laboratorieøvelser udført i mindre grupper af studerende.

Der er følgende obligatoriske afleveringer i løbet af kurset.

1 – To rapporter over udførte laboratorieøvelser

2 - Præsentation (20 min) af en videnskabelig artikel for de øvrige studerende

3 - Opponent på to af de andre studerendes præsentationer.

Engelsk titel

Nanobio 3

Uddannelse

Bachelor uddannelse i nanoscience

Målbeskrivelse

Kursets udbytte:

Det overordnede mål med kurset er at lære og forstå hvordan biologiske molekyler og / eller nanomaterialer kan udnyttes i nye biologiske anvendelser. Efter gennemførsel af kurset kan den studerende forvente af have opnået basal viden og kundskaber omkring.

Viden:

1 - Design af nye biomolekyler med nye indbyggede biokemiske funktioner

2 - Teknikker til at analyserer molekyler og materialer på nanoskala

3 - Design af nanomaterialer og udstyr til biologiske studier på nanoskala

4 - Kompetencer til at interagerer biologiske molekyler komplexer med overflader.

Tilegnet kundskab:

Etablering af protokoller og udførsel af eksperimenter under anvendelse af state-of-the-art udstyr til rådighed i bionano-laboratoriet.

Kritisk læsning og diskussion af videnskabelige artikler inden for det nanovidenskabelige område således at den studerende opnår at: 

1 - Kunne forklare målsætning og metoder anvendt i den eksperimental nanovidenskab

2 - Kunne beskrive en række anvendelser af bionanovidenskab inklusive detaljerede specifikationer for anvendelsen

3 - Kunne diskuterer sammenhængen mellem materialer og deres anvendelse i bionanokemi (principper, tekniske udfordringer etc)

 

Forelæsninger, laboratorieøvelser, teknisk instruktion, gruppearbejde and individual exercises

Review af nanovidenskabelige områder

Originale artikler inden for nanovidenskab

Protokoller for nanovidenskabelige eksperimenter og øvelser

 

nanobio 1 og nanobio 2

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Den studerende får:

- jævnlig mundtlig og skriftlig feedback på de elektroniske quiz

- mundtlig og skriftlig kollektiv feedback på deres laboratorie rapporter

- individuel oral feedback på deres præsentation af artikelmateriale

- individuel skriftlig feedback ved kursus afslutning der opsummerer litteraturarbejde, laboratoriearbejde and oral eksam

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelsestid
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censor
Kriterier for bedømmelse

 

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Laboratorie
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 149
 • Øvelseshold
 • 6
 • Total
 • 206