Anvendt spektroskopi (AnvSpek)

Kursusindhold

At give studerende den nødvendige baggrund og erfaring i at anvende de mest almindelige spektroskopiske metoder til identifikation og karakterisering af uorganiske og organiske forbindelser.

Kurset tager udover karakterisering ved masse- og NMR spektroskopi sit udgangspunkt i kemiske forbindelsers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling. Ud over den teoretisk baggrund for de spektroskopiske metoder indføres den studerende i den praktiske gennemførelse af de spektroskopiske målinger samt anvendelse af det tilgængelige datamateriale.

Engelsk titel

Applied Spectroscopy (Anv Spek)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

 

Målbeskrivelse

Viden

-kendskab til den fysisk kemiske baggrund for de mest almindelige spektroskopiske teknikker (se kursusindhold), der anvendes til karakterisering af kemiske forbindelser

Færdigheder

- eksperimentelt at tilvejebringe spektroskopiske data ved hjælp af UV-VIS, IR, NMR og MS metoder

- foretage databehandling af 1D og 2D NMR spektre
- gennem anvendelsen af spektroskopiske data for en udvalgt uorganisk eller organisk forbindelse identificere forbindelsens mulige kemiske identitet    
-anvende tilgængelige datamateriale og literaturkilder som en hjælp til karakterisering af kemiske forbindelser

Kompetencer

- fortolke spektre af en given uorganisk eller organisk forbindelse optaget ved de metoder som indgår i kurset med hensyn til sammensætning, symmetri og struktur/delstruktur.

 

Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser

Oplyses på Absalon

Kendskab til uorganisk og organisk kemi - såvel teoretisk som praktisk - på et niveau svarende til indholdet af KemiU1, KemiU2 og Kemt iO forudsættes bekendt, dvs 30 ECTS point i kemiske fag på universitetsniveau inkl. laboratorieøvelseskurser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Eksamen består af to elementer:
1) En 3-timers skriftlig prøve der udgør 70% af karakteren.
2) Aflevering af to laboratorierapporter om identifikation af henholdsvis en uorganisk og organisk forbindelse. Rapporterne udgør sammenlagt 30% af karakteren.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alt på nær internetadgang

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen
 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 137
 • Total
 • 206