Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1

Kursusindhold

Planter og teknologi er et studio-kusus. Kurset undersøger og udforsker funktionelle, biologiske, miljømæssige og teknologiske aspekter i landskabsarkitektur gennem individuelle kursusopgaver. Kunstneriske og æstetiske aspekter, som er en intergreret del af landskabsarkitektur indgår og samvirker med den faglige fokus på planter og teknologi.

Emnerne er: Terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs

Kurset behandler basisviden om de fem materialer grundigt. Viden om materialer, konstruktioner og teknologi i forbindelse med kursets fem emner indgår i en vekselvirkning med løsning af landskabsarkitektoniske problemer.

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og studier baserer sig på et udvalg af litteratur, normer og standarder. I kombination med ekskursioner og små skitseringsøvelser samles de 5 ovennævnte emner i en kursusrapport.

Problembaserede studier om terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs bruges til at introducere relevant litteratur, samt til at træne evnen til at indhente viden og omsætte den i skitserng og projektering.

Det praksisnære og konkrete i landskabsarkitektens arbejdsmetode - skitsering og projektering - kombineres med et teoretisk og metodologisk fundament så alle landskabsarkitektoniske valg kan formidles i en "argumenteret" forslagsstillelse.

Kursusopgaver i Planter og teknologi 1 leder frem til et større landskabsprojekt, der planlægges og projekteres fra program til hovedprojekt i Planter og teknologi 2. Kursusopgaver anvender Auto-CAD.

Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Planter og teknologi i landskabsarkitektur er et planlægningsfag med særlig fokus på planter og teknologi. Kurset bygger bro mellem planlægningsprocessen samt planter og teknologi, så man får et dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af behovet for viden og færdigheder. Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 behandler basale emner inden for de landskabsarkitektoniske elementer, senere i Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 og andre kurser har man mulighed for dykke længere ned i faglige emner og den landskabsarkitektoniske metode.

Den studerende udvikler viden og færdigheder inden for landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder gennem udarbejdelse af kursusopgaver. Viden om planter, vegetationstyper, materialer, samt tekniske, konstruktive og biologiske forhold indgår i landskabsarkitektens planlægning og projektering. Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder i planter og teknologi.

 

Viden

Efter kurset forventes den studerende at

- have overblik over viden i forbindelse med design og detaljeret projektering inden for landskabsarkitektur

- have viden om terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs på professionsniveau .

 

Færdigheder

- Have forståelse af landskabsarkitekturen som både kunstnerisk og funktionel disciplin med særlig indsigt i planter og teknologi.

- Kunne udarbejde planer for h.h.v. terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs, samt vurdere og bedømme disse.

 

Kompetencer

- Overføre teori og metoder fra skitsering og indhentning af viden til andre emner eller andre dele af et landskabsarkitektprojekts faser.

- Vurdere og bedømme behovet for viden og muligheden for at bearbejde den i et landskabsarkitektprojekt.

- Reflektere over hvordan viden om planter og teknologi  bidrager til udvikling af et landskabsarkitekt projekt.

Kurset er delt op i mindre forløb, rytmen i forløbet følger de 5 emner samt modelkoncept for projekt. Blok 1 indholder forelæsninger, gæsteforelæsninger, ekskursioner, problembaserede studier, skitsering, fremlæggelse og kritik af kursusopgaver. Kursusopgaver indgår i portfolio. Der indgår desuden CAD-instruktion.

Se detaljeret litteraturliste på Absalon,

Eksempler på kursuslitteratur:

Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø

Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.

Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø

 

 

Kompetencer indenfor håndværk og æstetik i landskabsarkitektur, geodesign, samt beplantningsdesign.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Et antal kursusopgaver samles individuelt i den skriftlige aflevering og afleveres senest i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Projektarbejde
 • 181
 • Ekskursioner
 • 50
 • Eksamen
 • 0
 • Vejledning
 • 81
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Total
 • 412