Plan og design 1

Kursusindhold

Kurset er et studio-kursus der fungerer som introduktion til uddannelsen landskabsarkitektur. Her undersøger og udforsker vi grundlæggende viden, begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign. Det sker via forelæsninger, tekstlæsning, øvelser og ekskursioner.

Tegning, fotografi og præsentation
Der instrueres og trænes i analytisk håndtegning, fototeknik og brug af fysiske modeller til brug til skitsering og præsentation. Fokus er på analoge metoder og simpelt arbejde med grafik.

Skitseopgaver
Studerende arbejder med skitseopgaver, der primært er konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger og af korte og længere varighed. Mulige emner for skitseopgaverne kan være parker, haver, bebyggelsesplaner og byomdannelse.

De stillede opgaver har forskellige lokaliteter og emner. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og forelæsninger. Forslag præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.

Studieteknikker til registrering, analyse, skitsering og formidling introduceres med vægt på gruppearbejde og tegnebordsvejledning.

Engelsk titel

Plan and Design 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

På kurset arbejdes der med:

Viden om landskabsarkitketers og planlæggers arbejdsfelt samt fortrolighed med basale fagbegreber. Endvidere viden om fagets udvikling med fokus på Modernismens gennembrud.

Færdigheder inden for en begyndende brug af tekst, håndtegning, modeller samt foto og billedbehandling i udvikling og formidling af projekter.

Kompetencer inden for iagttagelse og forståelse af landskab, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet imod problemløsning og bearbejdelse og formidling af egne iagttagelser med en samtidig udvikling af æstetisk bevidsthed.

 

Projektarbejde, forelæsninger, ekskursioner, øvelser - tegnebordsvejledning og fremlæggelser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamenspørgsmål trækkes og besvares i relation til øvelses- og projektarbejdet. Der er ingen forberedelsestid.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 15
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 150
 • Øvelser
 • 157
 • Total
 • 412