Geodesign

Kursusindhold

Målet med kurset er at udbygge de planlægnings- og design kompetencer studerende har opnået på første studie år med digitale data, metoder og teknikker.

Kurset er et studiokursus, hvor GIS (Geografiske Information Systemer) og CAD (Computer Aided Design) udforskes og undersøges som en integreret del af et landskabsarkitektonisk skitseringsforløb. Endvidere inddrages eksisterende geodata (bl.a. digitale kort) kombineret med egne data indsamlet i felten.

Kurset giver en grundig introduktion til anvendelse af software med fokus på brugergrænseflade, basale kommandoer til databehandling, datakvalitet, tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, kartografi, arbejdsmetode i byggesektoren, import og oprensning af eksterne filer, rumlige forespørgsler og analyser, udveksling af data (raster og vektor) og 3D (konstruktion og skyggeberegning).

De studerende introduceres til metoder og redskaber til problemorienteret og projektbaseret arbejde hvor tværfaglighed og æstetisk bevidsthed er bærende. De studerende opbygger således både konkret, operationel viden samt en kritisk tilgang til forskellige metodiske tilgange og kompetencer i anvendelse af software og data.

I løbet af kurset præsenterer studerende foreslåede strategier og løsninger med udgangspunkt i analyse af problemstillinger, data- og metodevalg.

Engelsk titel

Geodesign

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne gennemføre planlægnings- og designforløb fra indledende regional rammebeskrivelse, skitsering til udvikling af projektnært tegningsmateriale, 3D modeller og konsekvensberegninger og scenarier i forbindelse med fremstillede forslag.

 

Viden:

GIS, CAD, brugergrænseflade, basale kommandoer til databehandling, datakvalitet, tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, kartografi, arbejdsmetode i byggesektoren, import og oprensning af eksterne filer, rumlige forespørgsler og analyser, udveksling af data (raster og vektor) og 3D (konstruktion og skyggeberegning).

 

Færdigheder:

 • udvikle og udveksle kort og plantegninger i et computerfælleskab (for eksempel med udgangspunkt i den måde det foregår på en tegnestue)
 • udarbejde modeller hvorfra kort, oversigtsplaner og detalje tegninger kan genereres til tryk via relevant software
 • præsentere digitalt materialeproduceret vha. forskellige software
 • importere, vurdere og tilpasse kort- og tegningsmateriale fra forskellige kilder

 

Kompetencer:

 • vurdere, udvælge og anvende informationsteknologiens og eksisterende geodatas mulige rolle i planlægning og design
 • anvende grundlæggende grafiske, kartografiske, æstetiske og kommunikative principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale
 • kommunikere med eksterne parter om udveksling af digital information

Projektarbejde med vejledning understøttes af kort øvelser med vejldning. Forelæsninger og ekskursioner understøtter projektarbejde.

Kursus i plan og design eller tilsvarende designundervisning anbefales

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende under kurset og afleveres i eksamensugen i en elektronisk og en printet version.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Øvelser
 • 135
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 232
 • Ekskursioner
 • 20
 • Total
 • 412