Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i estuarine, fluviale og marine miljø, og dermed en forståelse for miljøernes udvikling og dynamik. Kurset indeholder en 1-dags ekskursion til en lokalitet i Sydsverige eller Østdanmark.

Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Strømningstyper, bevarelse- og bevægelsesligninger, hastighedsfordeling i vandsøjlen, transportbetingelser, bundtransport, suspenderet transport, formler for materialetransport, transportmodeller, havvands fysiske og kemiske egenskaber, tidevand og tidevandsdannelse, vandstandsvariationer, lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, marin omfordeling af sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og tungmetaller i form af erosion kystnært, transport og senere aflejring på dybt vand og i estuarier, kystnære vådområders stabilitet, iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

• redegøre for tidevandsdannelse

• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende miljøforhold i fluviale, estuarine og marine miljøer
 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Forberedelse
 • 164
 • Ekskursioner
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA09027U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
50
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thorbjørn Joest Andersen   (3-776d64436c6a71316e7831676e)
Gemt den 12-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students