Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger.

På kurset præsenteres en række forskellige generiske GIS-funktioner til  analyse (rumlig) af geografiske problemstillinger.

Kurset giver desuden en indføring i kartografiske principper, korthistorie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Engelsk titel

GIS & Cartography (GisK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Målbeskrivelse

Viden:

ArcGIS, digitale geodata, kartografiske grundbegreber, projektioner, koordinatsystemer, datamodeller, vektor GIS, overlayanalyser, digitalisering, databaser, layouts, netværksanalyser, bufferanalyser, tematisk kartografi, geodatabaser, raster GIS, map algebra, multikriterieanalyse, digitale højdemodeller, georeferering, orthofoto.

Færdigheder:

 • anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende målforholds-begrebet.
 • forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer:

Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområder.

 

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives i undervisningen mundtlig feedback og peerfeedback på aflevringsopgaver mhp forbedringer af efterfølgende afleveringer.

Der gives kollektiv feedback på digitale test, der kan føre til repetition af undervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 170
 • Total
 • 206