CHANGED: Datalogiens historie

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over vigtige aspekter af datalogiens og informationsteknologiens internationale og danske historie med særligt henblik på det 20. århundrede. Der lægges fokus på de ydre rammer for datalogifagets institutionalisering og professionalisering, på de indre udviklinger i hardware, programmering og software, og på den systemforandrende udvikling, som IT indgår i. Disse fokuspunkter retter sig mod at diskutere datalogiens historiske forhold til teknologi, matematik og det omgivende samfund. 

Engelsk titel

CHANGED: History of Computer Science

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets afslutning skal den studerende besidde et overblik over hovedstrømninger i datalogiens eksterne og interne historie.

 

Færdigheder

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne finde og udvælge primær og sekundær litteratur til at undersøge et datalogihistorisk spørgsmål og vurdere litteraturen kritisk.

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • Selvstændigt formulere og undersøge historiske spørgsmål og problemer inden for et afgrænset område af datalogiens historie
 • Redegøre for udvalgte aspekter af datalogifagets historiske udvikling, som integrerer forskellige udspring til den moderne disciplin
 • Redegøre for udvalgte udviklinger i hardware, programmering og software som har betydning for opbygningen af moderne IT-systemer
 • Anvende videnskabs- og teknologihistorisk metoder til at analysere datalogiens historie
 • Diskutere og vurdere forskellige historiske analyser op i mod hinanden

Forelæsninger; øvelser med præsentationer, kildelæsning og øvelser rettet mod eksamensopgaven

Mindst 30 beståede ECTS­point inden for datalogi / IT

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 25 timer
Skriftlig hjemmeopgave over godkendt emne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 100
 • Projektarbejde
 • 33
 • Eksamen
 • 25
 • Total
 • 206