Zoofysiologi (Zoofys)

Kursusindhold

Undervisningen er tematisk, og med udgangspunkt i tilpasning til akvatiske og terrestriske miljøer belyses et udvalg af følgende emner: homeostase, energistofskifte, fødeoptagelse og bevægelse, osmoregulering og ekskretion, respiration og kredsløb, døgnrytmer, estivering og hibernering.

Engelsk titel

Zoophysiology (Zoofys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende vil kunne forstå og reflektere over begreberne og mekanismerne bag fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom-, celle- og organniveau. Endvidere vil den studerende kunne foreslå eksperimentelle protokoller til belysning af zoofysiologiske problemstillinger.

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre zoofysiologisk relevante beregninger og eksperimenter samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau.

Kompetencer:

Den studerende vil kunne vurdere betydningen af cellulære mekanismer for fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau, samt diskutere betydningen af adaptationer og akklimatisering i dyreverdenen. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre zoologisk relevante eksperimenter.

Forelæsninger, praktiske øvelser og databehandling.

Kurser svarende til: Kemi (KemiBio), Matematik/Statistik, Almen biokemi, Almen Cellebiologi og Menneskets fysiologi eller tilsvarende kurser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Underviserne giver skriftlig feedback på rapporter udarbejdet i grupper og individuel mundtlig feedback ved den afsluttende eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter og 20 minutters forberedelse
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 144
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04054U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
75
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nadja Møbjerg   (8-706f71646c67746942646b71306d7730666d)
Underviser

Kenneth Halberg, Henriette Pilegaard og Nadja Møbjerg.

Gemt den 11-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students