Almen biokemi 1 (BioK1)

Kursusindhold

Forelæsninger inden for de overordnede emner:

 • Biokemiske stofgrupper
 • Enzymologi
 • Cellulære stofskiftesystemer og deres regulering
   

Øvelsesforelæsninger:

 • Gennemgang af udført øvelse og præsentation af næstkommende øvelse
   

Regneøvelser:

 • Teoretiske øvelser i hold med opgaveløsning inden for vigtige elementer af faget
   

Laboratorieøvelser:

 • Elementære praktiske operationer så som pippettering, afvejning, absorbtionsmåling etc.
 • Analytiske teknikker
Engelsk titel

General Biochemistry 1 (BioK1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Viden:

A. Biomolekylers struktur

Den studerende skal kende de vigtigste stofgrupper i biokemien (kulhydrater, aminosyrer, fede syrer, nukleinsyrer) og forstå deres grundlæggende kemiske egenskaber og hvordan disse udnyttes af levende celler. Den studerende skal kunne beskrive de vigtigste biomolekylers struktur (polysaccharider, proteiner, lipider, DNA, RNA).

B. Enzymkinetik

Den studerende skal kunne beskrive mekanismen for udvalgte enzymer og skal kunne bruge Michaelis-Menten kinetisk teori til kvantitative analyser og beregninger af eksperimentelle data. Den studerende skal forstå enzymers generelle virkemåde i forhold til fænomener som mætningskurver, inhibering og allosteri.

C. Molekylær biologi

Den studerende skal kunne beskrive de grundlæggende principper for replikation, transkription og translation, samt hvordan genetisk information overføres til proteinsyntese.

D. Det intermediære stofskifte

Den studerende skal kunne beskrive de generelle principper og de vigtigste elementer af følgende biokemiske veje:

1. glykolysen (inkl. omsætning af fruktose og glycerol)

2. laktat dehydrogenase-reaktionen og puruvat dehydrogenase-reaktionen

3. citronsyrecyklus, elektrontransportkæden og oxidativ fosforylering

4. glukoneogenese

5. beta-oxidation (inkl. oxidation af umættede fedtsyrer), fedtsyresyntese, nedbrydning og syntese af triacylglyceroler og ketonstoffernes omsætning

6. pentosefosfatvejen

7. transamineringer, glutamatdehydrogenasereaktionen

8. lys- og mørkeprocesserne i fotosyntesen.

E. Samspillet mellem stofskifte og cellens forskellige dele

Den studerende skal kunne beskrive de generelle reguleringsprincipper for stofskiftet og de specifikke reguleringsmekanismer for enzymerne i stofskiftet. Den studerende skal kunne beskrive samspillet mellem forskellige organeller i cellen (cellekerne, cytoplasma, ribosomer, mitokondrier, kloroplaster og glyoxysomer) i forbindelse med stofskiftet.

F. Grundlæggende metoder i biokemi

Den studerende skal kunne redegøre for principperne for måling af enzymers aktivitet. Den studerende skal kunne beskrive basale aspekter af fotometri og anvendelsen og udledning af Lambert-Beers lov.

Færdigheder:

Forstå hvad der driver biologiske processer set fra et kemisk synspunkt. Den studerende skal kunne anvende denne forståelse til at angive hvilke biokemiske processer der er favorable og som kan drives enten kinetisk eller termodynamisk. Den studerende skal derudover opnå en basal forståelse for eksperimentelle teknikker i praktisk biokemisk laboratoriearbejde.

Kompetencer:

Kunne forklare og redegøre for biokemiske problemstillinger indenfor for de ovennævnte områder.

Undervisningen er sammensat af en teoretisk del bestående af forelæsninger og regneøvelser samt en praktisk del bestående af 2 øvelser med tilhørende introduktion og rapportskrivning.

MatStat og KemiBio, eller tilsvarende.

Holdinddeling m.v. vil fremgå af kursushjemmesiden.

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives skriftlig feedback på rapporter.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 145
 • Forelæsninger
 • 26
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04031U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Skemagruppe
B
Bemærk: Dette gælder dog ikke studerende på første år af Biologiuddannelsen. De får tilrettet deres undervisningstider til den øvrige obligatoriske undervisning i den pågældende blok.
Kapacitet
240
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Rosendahl   (7-79756b786b747846686f7534717b346a71)
Underviser

Anders Løbner-Olesen, Helge Ro-Poulsen og Ian Henry Lambert

Gemt den 11-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students