GIS Analyser

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 3 hovedemner/datatyper:

 • Point Cloud
 • Raster
 • Vector

 

Målet med kurset er at den studerende bliver proficient i udarbejdelse af spatielle analyser på ovenstående datatyper til brug i Skov, landskab og park.

Kursusindholdet er under udarbejdelse.

 

Bearbejdelse og analyser på Point Cloud data:

 • Klassifikation
 • Normalisering
 • DTM og DSM med forskellige klassifikationer
 • Point to vector
 • Single tree detection
 • Tree metric
 •  

 

Analyser på Raster:

 • Terrain og Bluespot på terrændata
 • Index og klassifikation på spektrale data
 • Zonal statistic
 • Heatmap
 • Vector to raster (multiring buffer)

 

Analyser på Vector:

 • Forespørgsler på attribut- og spatielle data
 • Bearbejdelse af vektordata med geoprocessering
 • Select og join by location
 • Select og join by attribute
 • Buffer
 • Analyse på attributtabel
 • Vector to raster
 • SQL
 • ....

 

Fælles for alle 3 hovedemner:

 • Modelbuilder
 • Virtuel filer

 

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af alment tilgængelige analyse teknikker af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

Komplekse SQL forespørgsler på både spatielle og alm. alfanumeriske data på tværs af tabeller og spatielle referencer.

 

Programmer

QGIS, LAStool, Orfeo toolbox, Grass, LIDAR360

Engelsk titel

GIS Analysis

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Have- og parkingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner.
 • Ortofoto, Point Cloud, DTM, DSM, Normalisering, rasteranalyser, Rasterbånd, spektrale foto, indeks

 

Færdigheder:

 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Anvende analyseværktøjer til beregninger af geografiske og ikke geografisk information
 • Definere og opstille views

 

Kompetencer:

 

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og Have- og parkingeniører.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.

Deltagerforudsætninger:
Det forudsættes at deltageren har et grundlæggende GIS-kursus svarende til kurset afholdt på hhv. Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør (7.5 ETCS) eller tilsvarende erfaring.

Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning. Anbefales at have Windows computer.

Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen: Der udarbejdes løbende under kurset en række opgaver, som skal være afleveret inden det afsluttende projekt kan påbegyndes.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Pensum samt målbeskrivelse udgør eksamensgrundlaget.

Pensum omfatter pensumlistens angivne litteratur samt undervisnings- og ekskursionsindhold.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 70
 • Øvelser
 • 70
 • Forelæsninger
 • 36
 • Projektarbejde
 • 28
 • Total
 • 204