Teknik og klimatilpasning (LAR)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et teknisk forslag for regnvandshåndtering i mindre skala, med tilhørende redegørelse for vandhåndteringskapacitet og tekniske opbygninger. Det kræver, at den studerende gennem kurset arbejder med følgende emner:

 • Klimaforandringer i Danmark og byens udfordringer.
 • Byens vandforhold, regnvandsafstrømning og dimensionering.
 • Vandkvalitet og vandbevægelse i jorden.
 • Tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger, herunder materialekendskab, anlægsteknik og beregning af mængde og pris.
Engelsk titel

Technique and climate adaption (SUDS)

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark.
 • Have kendskab til vandkvalitet og vandbevægelse i jorden.
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne og grå LAR-anlæg.
 • Have kendskab til anlægsteknik i LAR-anlæg.
 • Have kendskab til eksisterende klimatilpasning og LAR-løsninger.

 
Færdigheder:

 • Kunne dimensionere enkle regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne vælge materialer og anlægsmetoder til regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne udarbejde tekniske tegninger af regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne beregne mængde og pris for regnvandshåndteringløsninger.


Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre enkle regnvandshåndteringsløsninger.
 • Formidle analyse, idé og løsning på et reflekterende niveau.
 • Indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasningsløsninger.

Undervisningsformen består af forelæsninger, øvelser og workshops samt ekskursioner. Kurset afsluttes med en projektopgave.

Kvalifikationer indenfor GIS og CAD anbefales.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min.
Aflevering af individuel skriftlig opgave samt mundtlig præsentation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Pensum samt målbeskrivelse udgør eksamensgrundlaget.

Pensum omfatter pensumlistens angivne litteratur samt undervisnings- og ekskursionsindhold.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 71
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 38
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 46
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204