Design, terræn og projektering

Kursusindhold

Med udgangspunkt i en konkret lokalitet, skal den studerende registrerer og analysere terræn og eksisterende forhold samt granske et dispositionsforslag til et anlægsprojekt. Efterfølgende skal den studerende udarbejde dele af et hovedprojekt for et af dispositionsforslagets delområder, herunder detailløsninger for beplantning, terræn og koter. Der vil være særligt fokus på den grafiske fremstilling gennem udarbejdelse af digitale hoved- og detailtegninger.

 
Engelsk titel

Design and urban terrain projects

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at udvikle den studerendes evner til at granske og projektere urbane grønne områder med særlig fokus på terrænregulering og kotering.

Formålet indebærer, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 Viden:

 • om opmåling, afsætning og nivellering
 • om kotering
 • om terrænmodeller
 • om anlægsteknikniske terrænløsninger
 • om planters vækstvilkår i indbygget jord
 • om jordhåndtering i forbindelse med byggeprojekter

 

Færdigheder:

 • Kan granske et skitseprojekt med fokus på terræn og kotering
 • Kan beregne jordvolumen og udføre jordflytningsberegninger
 • Kan udarbejde plantegninger med koteringsforslag
 • Kan udarbejde detailtegninger af anlægstekniske terrænløsninger
 • Kan præsentere et projektforslag med særligt fokus på formidling af terrænforhold

 

Kompetencer:

 • Kan forstå terrænforhold og kunne aflæse relationen mellem de eksisterende terrænforhold og et givent projektforslag
 • Kan samarbejde med andre faggrupper i byggeprocesser og tage ansvar for kotering og terrænbehandling
 • Kan formidle idé og planforslag overfor bygherre, brugere og andre faggrupper
 • Kan vurdere hvordan alternative koteringsløsninger og terrænbehandlingen har betydning for økonomi, funktion og det æstetiske udtryk

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og praktiske øvelser

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig og mundtlig eksamen

Der afleveres et forslag, som præsenteres ved en mundtlig eksamen.

Den samlede præsentation (forslag og den mundtlige præsentation) vurderes i forhold til målbeskrivelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Pensum samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Pensum udgør litteratur på pensumlisten samt undervisnings- og ekskursionsindhold.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Ekskursioner
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Vejledning
 • 40
 • Forberedelse
 • 80
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204