Fængsels- og institutionsforskning – professionspraksis og dennes effekt

Kursusindhold

Formål: at den studerende tilegner sig viden om først og fremmest fængslernes, men også andre institutioners funktion og virkning på såvel indsatte som ansatte, samt viden om internationale undersøgelser af og erfaringer med totale institutioner.

Indhold:

• Fængslets historie og nyere fængselsforskning

• Teorier om totale institutioner

• Fængselspraksis, herunder behandlingstiltag, handleplaner, løsladelse mv.

Engelsk titel

Prisons and total institutions

Målbeskrivelse

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om fængslets historie

• Viden om praksis i totale institutioner i Danmark og internationalt

• Viden om, hvordan forskellige former for behandlingstiltag i fængslerne er udformet og virker

• Evne til at reflektere over, hvordan institutionsforskningens resultater kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

 

Færdigheder: Den studerende kan

• Mestre informationsindsamling vedr. teorier og metoder i fængselspraksis

• Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige former for behandlingstiltag i forhold til konkrete, praksisnære problemstillinger

• Formidle viden om fængselspraksis til andre

 

Kompetencer: Den studerende kan

• Indgå i samarbejde om udvikling og evaluering af konkrete fængsels- og institutionsprojekter i komplekse arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik

• Udvikle egen praksis på baggrund af teorier om - og empirisk viden fra fængsels- og institutionspraksis

Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse: Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 68,75
  • Undervisningsforberedelse
  • 68,75
  • Total
  • 137,50