Videnskabsteori og metode

Kursusindhold

Formål: At gøre de studerende i stand til at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete/praktiske kriminologiske problemstillinger

 

Indhold:

• Videnskabsteoretiske grundtraditioner

• Samfundsvidenskabelige og kriminologiske metoder i teori og praksis

 

Engelsk titel

Theory of scientific methods

Målbeskrivelse

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

•Viden om de videnskabsteoretiske grundtraditioner og kriminologiens placering heri

• Viden om samfundsfaglige metoder, såvel kvalitative som kvantitative

• Viden om centrale kriminologiske metoder og teknikker, herunder offerundersøgelser og selvrapporteringsstudier

• Evne til at reflektere over undersøgelsesmetoders relevans i forhold til konkrete problemstillinger

 

Færdigheder: Den studerende kan

• Anvende såvel kvalitative som kvantitative metoder til indsamling af information

• Vurdere, hvilke metodiske tilgange, der er mest relevante i forhold til en konkret problemstilling

• Formidle relevante metodiske overvejelser til samarbejdspartnere og andre relevante grupper

 

Kompetencer: Den studerende kan

• Håndtere metodiske problematikker i komplekse sammenhænge i sit eget praktiske arbejde.

• Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring metodiske tilgange til konkrete problemstillinger

• Udvikle egen praksis på baggrund af den opnåede viden

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere

Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 68,75
  • Undervisningsforberedelse
  • 68,75
  • Total
  • 137,50