Introduktion til Kriminologi

Kursusindhold

Formål: At introducere den studerende til det kriminologiske vidensfelt.

 

Indhold:

• Det kriminologiske forskningsfelt

• Oversigt over kriminalitetens omfang og udvikling i Danmark i internationalt perspektiv

• Introduktion til en række tidlige kriminologiske studier

• Kriminologiens historie

• Kilder til kriminologisk viden

Engelsk titel

Introduction to Criminology

Målbeskrivelse

:Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har:

• Viden om genstandsfeltet for kriminologisk forskning, herunder kriminologiens historiske udvikling

• Viden om kriminalitetens omfang og udvikling med særligt fokus på Danmark

• Evne til at reflektere over kriminologiens betydning for den studerendes faglige praksis

 

Færdigheder: Den studerende kan:

• Mestre at finde relevant kriminologisk viden på konkrete områder

• Formidle viden om kriminalitetens omfang og udvikling på konkrete områder til samarbejdspartnere og andre

 

Kompetencer: Den studerende kan

• Udvikle egen praksis på baggrund af den opnåede viden

• Selvstændigt anvende viden om kriminalitetens omfang og udbredelse i faglige og tværfaglige sammenhænge

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere.

Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 137,5
  • Undervisningsforberedelse
  • 137,5
  • Total
  • 275,0