Fremtidige bæredygtige virksomheder - OBS: faget er nedlagt sommer 2020

Kursusindhold

Der er tale om et tværfagligt sommerkursus og et almindeligt kursus, som udbydes samtidig på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (JUR), og IT-Universitetet i København (ITU).

 

Bemærk: undervisning og eksamen vil foregå på IT-universitet i København (ITU).

De formelle krav angående eksempelvis læringsudbyttet, litteratur og eksamen (inkl. formkrav) er formaliseret af bachelorstudienævnet på Det juridiske fakultet.

 

Se kursusbeskrivelsen for  Fremtidige bæredygtige virksomheder (ITU).

 

Se desuden information om sommerkurser på ITU, her.

Engelsk titel

Sustainable Entrepreneurship - OBS: faget er nedlagt sommer 2020

Målbeskrivelse

Se kursusbeskrivelsen for  Fremtidige bæredygtige virksomheder (ITU).

 

Se kursusbeskrivelsen for Fremtidige bæredygtige virksomheder (ITU).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Selvstændig skriftlig opgave

Bemærk: Kravet til eksamensopgavens omfang er angivet i eksamenskataloget, gældende for de indskrevne studerende fra Det juridiske fakultet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • Total
  • 206,25