Retsvidenskabelig forskning og skriftlig formidling - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2019

Kursusindhold

På dette fag skal du lære at skrive en retsvidenskabelig artikel. Eksamen i faget er den artikel, du arbejder på i løbet af semestret og løbende får kritik og feedback på.

Faget Retsvidenskabelig forskning og skriftlig formidling bygger på et samarbejde på tværs af forskningscentre og tilbyder interesserede BA-studerende et innovativt fagforløb, der både teoretisk og praktisk vil klæde dem på til selvstændigt at planlægge og udføre forskellige former for skriftligt arbejde, især arbejdet med retsvidenskabelige artikler. Faget vil blive undervist udelukkende af VIP-personale, der vil præsentere de studerende for de nyeste teoretiske og metodiske tilgange til retsvidenskaben. Den endelige eksamen er et selvstændigt skriftligt arbejde i form af en mindre artikel, der lever op til almindelige akademiske standarder i forhold til argumentation, metode og formalia. Der vil løbende blive arbejdet på artiklen gennem undervisningen, hvor de studerende vil få retsvidenskabelig og stilistisk feedback på deres arbejde både gennem studenterdrevet peer-review og fra underviseren.

Ved at træne skriftlige færdigheder, vil faget bidrage betydeligt til potentielle studerendes faglige og professionelle udvikling.

Se artikel om faget Nysgerrighed som drivkraft.

 

Kurset indgår som en del af iCourts Excellence Programme (se under bemærkninger nedenfor).

Engelsk titel

Legal Research and Writing - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2019

Målbeskrivelse

Viden (den studerende skal have):
- Bredt overblik over forskellige retsvidenskabelige teorier og metoder
- Indsigt i fordelene og ulemperne ved at anvende forskellige retsvidenskabelige teorier og metoder

Færdigheder (den studerende skal kunne):
- Skrive en mindre retsvidenskabelig artikel
- Selvstændigt identificere en retsvidenskabelig problemstilling
- Finde og anvende relevant retsvidenskabelig litteratur

Kompetencer (den studerende skal kunne):
- Selvstændigt strukturere og udføre et mindre skriftligt arbejde
- Argumentere fagligt og sagligt for sine synspunkter på et retsvidenskabeligt fundament
- Modtage og give konstruktiv feedback på skriftligt arbejde

Læringsaktiviteterne i undervisningen vil følge to spor. Det ene omdrejningspunkt er læringsaktiviteter organiseret omkring tillæringen af retsvidenskabelige teorier og metoder, som de bliver præsenteret af forskere fra fakultetet. I denne del af undervisningen vil de studerende forventes at kunne diskutere de relevante elementer og hjemmefra have forberedt relevante spørgsmål til undervisningen. Desuden vil der i løbet af hele forløbet blive gjort brug af gruppearbejde for at øge de studerendes aktive læring og evne til kritisk at tage stilling til forskellige teorier og metoder. Det andet omdrejningspunkt for undervisningen er arbejdet med de studerendes egne tekster. Læringsaktiviteterne omkring dette spor vil være delt i tre faser: Valget af en problemstilling (herunder teori og metode), søgning efter litteratur og den faktiske skrivning af artiklen. Udgangspunktet for læringsaktiviteterne er, at de studerende vil modtage feedback i alle tre faser, dog mest intensivt i selve skrivefasen. Konkrete læringsaktiviteter vil inkludere udfærdigelse og mundtlig præsentation af artikelideen, skriveøvelser om brugen af teori og metode og sammenhængen med andre teoretiske ståsteder gennemgået i undervisningen og forskellige skrivetekniske øvelser.

Faget har ikke et pensum i traditionel forstand. Fagets anbefalede litteratur vil ligge på omkring 750 sider. En del af litteraturen vil dække hovedretninger indenfor juridiske teorier og metoder. Denne del af undervisningen vil blive løftet af fakultetets forskere. De studerende bliver med andre ord præsenteret for de nyeste retsvidenskabelige artikler af netop den forsker, der har skrevet dem.

Herudover vil de studerende læse omkring 150 sider i The Craft of Research. De resterende sider vil blive valgt af de studerende selv og danner baggrunden for skrivningen af deres artikel.

Alle BA studerende vil kunne deltage

Dette kursus indgår i iCourts Excellence Programme (iEP) – International Law and Courts in a Global World. Studerende der tilmelder sig iEP bliver såkaldte iCourts Student Fellows, og de får en unik mulighed for at blive en del af forskningsmiljøet i iCourts – det eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter i Danmark. iEP er åben for alle danske og udenlandske BA- og KA-studerende ved det Juridiske Fakultet. Alle iCourts-kurser kan tages individuelt, men beviset for deltagelse i iEP tildeles kun til studerende, der færdiggør for 45 ECTS sådanne kurser eller for 30 ECTS og skriver speciale med en iCourts-forsker som vejleder. Læs mere om iEP her: https:/​/​jura.ku.dk/​icourts/​education/​excellence-programme/​

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 69
  • Forberedelse
  • 343,5
  • Total
  • 412,5