Køb og salg af virksomheder

Kursusindhold

Virksomheder kan handles under mange forskellige former. Handlen kan opstå spontant eller som følge af en struktureret proces. Der har udviklet sig en særlig praksis om virksomhedshandler og blandt advokater er der opstået særlige Mergers and Acquisitions (M&A) afdelinger med en særlig brug af kontrakter. Inden for private equity varetager kapitalfonde og andre professionelle investorer virksomhedsopkøb ud fra en kortere tidshorisont, hvilket også har udviklet egne sædvaner og kontraktsformer. Formålet med faget er at præsentere køb og salg af virksomheder og ad den vej give et praktisk indblik i, hvordan sådanne kontrakter tager form, hvordan processen forløber og håndteres, og hvordan kontrakterne normalt indrettes.

Engelsk titel

Purchase and Sale of Companies

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne:

 • Identificere de vigtigste hensyn i kontraktsforhandlingerne og forklare de grundlæggende principper bag de anvendte kontrakter
 • Redegøre for principal-agent problemstillinger og forstå de bærende hensyn bag corporate governance og de anvendte incitamentsmodeller
 • Redegøre for de væsentligste hensyn bag strukturen ved private equity og kapitalfondes investeringer og den tilknyttede tidshorisont
 • Analysere og kritisk redegøre for markedet for virksomheder og kontrol
 • Redegøre for de involverede hensyn og interesse bag virksomheders brug af børsen (going public/going private)
 • Analysere og identificere de involverede aktørers interesser og redegøre for, hvordan disse værnes af enten kontrakter eller lovgivning
 • Kunne forhandle, skrive og bruge de standardkontrakter, der anvendes ved virksomhedshandler

Der forventes øget brug af casebaseret gruppearbejde samt brug af øvelsesopgaver til forberedelse af skriftlig eksamen samt til brug for feedback.

Tomas Krüger Andersen, Private Equity, 1. udg.

Hansen & Lundgreen, Køb og salg af virksomheder, 6. udg.

Hertil kommer en række standardkontrakter og paradigmer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5