Visuel kultur: Visuel analyse

Kursusindhold

Dette kursus har fokus på visuel analyse gennem en række kulturteoretiske og socialvidenskabelige nedslag og praksiske øvelser. Det overordnede formål med kurset er at være i stand til at forholde sig kritisk og reflektivt til visuelle fænomener, som de giver sig til udtryk i hverdagskultur i både historisk og nutidigt perspektiv. Dette opøves ved at læse og tilegne sig kultur- og socialvidenskabelig teori og metode og herudfra formulere kritiske og aktuelle problemstillinger. Problemstillinger afprøves ved at indsamle, kategorisere og analysere visuelt materiale og ved selv at producere empirisk materiale gennem interview, visuel etnografi, fotografi, video eller andre praksisser, som kan anvendes i de offentlige og/eller private sektorer på arbejdsmarkedet.

 

Temaet for dette efterårs kursus er hverdagsliv, eksempelvis bolig og livsstil, hvor vi vil arbejde med forskellige analysemetoder ift. empirisk materiale som f.eks. magasiner, sociale medier og konkrete hverdagsscenarier. Kurset er opdelt i tre blokke, den første blok varetages af Gunhild Borggreen og omhandler kulturteori som metode. Blok 1 afsluttes med en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 sider med skriftlig peer-feedback. Den anden blok varetages af Kassandra Wellendorf og har fokus på analyse af sociale medier samt koblingen mellem etnografiske metoder og produktion af visuel empiri. Denne blok afsluttes med obligatoriske individuelle mundtlige oplæg á 3-5 minutters varighed. I den sidste blok arbejdes der med de studerendes selvstændige synopsis frem mod eksamen, som er en fri mundtlig prøve med materiale.

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Analysis

Uddannelse

Dette undervisning er også for de studernede på KA sidefag i billedkunst studieordning 2015 studerende.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv deltagelse i un-dervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver og feltarbejde.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hvis du lige er startet på Visuel kulturuddannelsen, følger du studieordningen for 2019, hvor eksamen er en fri mundtlig prøve med materiale. Hvis du er på studieordningen fra 2008 eller tager faget som del af dit sidefag i Billedkunst eller som gymnasieprofil på Kunsthistorie, aflægger du eksamen i modulet Analytik/Visuelle felter. Her er eksamensformen en bunden mundtlig eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 280
 • Forelæsninger
 • 56
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HVKK03261U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Efterårssemesteren 2019
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Gunhild Ravn Borggreen   (7-707e777172756d49717e7637747e376d74)
 • Kassandra Charlotte Wellendorf   (8-756b7d7d6e797c704a727f7738757f386e75)
Underviser

Gunhild Ravn Borggreen og Kassandra Charlotte Wellendorf

Gemt den 10-08-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students