Tysk - Tysk tekstproduktion og oversættelse (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en tekst fra dansk til tysk med et forud fastlagt formål. Oversættelsen skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende og nuanceret, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • producere en selvstændig tysk tekst med et forud fastlagt formål. Teksten skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende og nuanceret, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • klart og metodisk bevidst kommentere sin produktions- og oversættelsesstrategi med hensyn til tekstgenre, grammatik og ordforråd og brug af hjælpemidler
 • demonstrere kendskab til de forskellige hjælpemidlers forcer og begrænsninger
Engelsk titel

German - German Text Production and Translation (KASF)

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75