Tysk - Kultur 2: tysk historie og litteraturhistorie

Kursusindhold

Kultur 2 (fællesforelæsning med fransk, italiensk, portugisisk & brasiliansk, spansk og tysk):

Kurset giver et indblik i grundlæggende temaer og teorier inden for kultur, historie og samfundsforhold og ser på sprogområdernes indbyrdes relationer både globalt og i Europa.

 

Den fælles del behandler centrale temaer som kolonialisme og imperialisme, afkolonisering og postkolonialisme, identitet, racisme samt faser og facetter af globalisering. Herudover berøres aspekter af det moderne og postmoderne samfund, som f.eks. køn, generation, stat og nation, migration og multi-kulturalitet. Endelig introduceres udvalgte politiske begreber inden for bl.a. med populisme/neoliberalisme, realisme/idealisme, etik, neoliberalisme.

http://kurser.ku.dk/course/hegrb0002u/2019-2020

 

Det tyske forløb:

Dette modul har fokus på grammatik og anvendelsen af grammatisk viden til:

 • at beskrive det tyske sprogs grammatiske opbygning
 • at producere grammatisk korrekte ytringer (både skriftligt og mundtligt)
 • at forstå mundtlige og skriftlige tyske tekster inden for forskellige emner og fra forskellige medier og genrer
 • at oversætte en (mundtlig eller skriftlig) tekst fra tysk til dansk

 

I modulets to kurser øves de studerendes analytiske evner til at beskrive det tyske sprogs morfologi (dvs. ordets opbygning) og syntaks (dvs. sætningens opbygning) med særligt fokus på vanskeligheder for dansksprogede. Analytiske øvelser suppleres med produktive øvelser. Viden om tysk grammatik og om forskellene mellem tysk og dansk er et grundlag for opfølgende øvelser, hvor der oversættes tekster fra tysk til dansk og skrives korte tekster på tysk, som er i overenstemmelse med stilistiske, semantiske og pragmatiske forventninger til medier (herunder digitale), tekstgenren, målgruppen og situationen. Der gennemføres øvelser i både lytte- og læseforståelse for at opøve de studerendes færdigheder i forståelse af den variation, som kendetegner forskellige tekstgenrer.

Engelsk titel

German - Culture 2: German History and History of Literature

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Grammatik og et- og tosprogede ordbøger, øvelser, tekstsamling

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 409,5