Tysk - Talt tysk i teori og praksis

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • forstå talt tysk fra forskellige væsentlige varieteter
 • anvende grundlæggende pragmatisk samtale- og kommunikationsteori på et nutidigt tysk talesprogsmateriale
 • producere fonetisk transskription af standardtysk og redegøre for kontrastive fonetiske forhold mellem dansk og tysk.
Engelsk titel

German - Theoretical Spoken German

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75