ÅU TYS Tysk - Modul 5: Sprog og tekster 3 (Efterår 2019)

Kursusindhold

Modul 5: Sprog og tekster 3 består af følgende fagelementer:

 

HTYÅ01031U Talt tysk i teori og praksis (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at

 • forstå talt tysk fra forskellige væsentlige varieteter
 • anvende grundlæggende pragmatisk samtale- og kommunikationsteori på et nutidigt tysk talesprogsmateriale
 • producere fonetisk transskription af standardtysk og redegøre for kontrastive fonetiske forhold mellem dansk og tysk.

 

HTYÅ01041U Tysk tekstproduktion og oversættelse dansk-tysk (7,5 ECTS)

Samundervisning med KA sidefag - HTYÅ03961U Modul 1: Sprog og tekster & tysk litteratur - HTYK03961E 7,5 ECTS

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en tekst fra dansk til tysk med et forud fastlagt formål. Oversættelsen skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • producere en selvstændig tysk tekst med et forud fastlagt formål. Teksten skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • klart og metodisk bevidst kommentere sin produktions- og oversættelsesstrategi med hensyn til tekstgenre, grammatik og ordforråd og brug af hjælpemidler.

 

 

Engelsk titel

ÅU TYS Tysk - Modul 5: Sprog og tekster 3 (Efterår 2019)

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5