ÅU TYS Tysk - Modul 5: Sprog og tekster 3 (Efterår 2019)

Kursusindhold

Modul 5: Sprog og tekster 3 består af følgende fagelementer:

 

HTYÅ01031U Talt tysk i teori og praksis (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at

 • forstå talt tysk fra forskellige væsentlige varieteter
 • anvende grundlæggende pragmatisk samtale- og kommunikationsteori på et nutidigt tysk talesprogsmateriale
 • producere fonetisk transskription af standardtysk og redegøre for kontrastive fonetiske forhold mellem dansk og tysk.

 

HTYÅ01041U Tysk tekstproduktion og oversættelse dansk-tysk (7,5 ECTS)

Samundervisning med KA sidefag - HTYÅ03961U Modul 1: Sprog og tekster & tysk litteratur - HTYK03961E 7,5 ECTS

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en tekst fra dansk til tysk med et forud fastlagt formål. Oversættelsen skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • producere en selvstændig tysk tekst med et forud fastlagt formål. Teksten skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • klart og metodisk bevidst kommentere sin produktions- og oversættelsesstrategi med hensyn til tekstgenre, grammatik og ordforråd og brug af hjælpemidler.

 

 

Engelsk titel

ÅU TYS Tysk - Modul 5: Sprog og tekster 3 (Efterår 2019)

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HTYÅ01031U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed
Pris

3750 kr.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Rye Møller   (4-6a747b67426a776f306d7730666d)
Gemt den 28-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students