Teater- og Performancestudier: Performancedesign: performative praksis- og erfaringsformer

Kursusindhold

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at skabe deres egne projekter fra bunden ved at bibringe indsigt i begivenhedsrelationer, organisationsteori, kulturinstitutionelle sammenhænge samt projektledelse og -tilrettelæggelse. Desuden kendskab til teoretiske og metodiske strategier og modeller for udvikling og håndtering af æstetiske processer og performative projekter, samt indsigt i praktiske metodiske redskaber til tilrettelæggelse af æstetiske og performative projekter og processer.

Undervisningen er derfor tilrettelagt, så det er et bærende element, at der opnås færdigheder i selvstændigt at fremlægge et konkret projekt og motivere sine valg af form, virkemidler, forløb mv. Det betyder ligeledes, at de studerende bliver i stand il kritisk at gøre rede for relevans for og anvendelse af teorier i forhold til design af en performativ begivenhed eller proces, samtgøre rede for de faglige begrundelser bag planlægningen af et konkret projekt.

Kurset er derfor baseret på arbejde med konkrete projektkoncepter, eventdesigns og pilotprojekter.

Engelsk titel

Theatre: Performance Design: Performative Praxis and Experience Formats

Uddannelse

Teater og Performancestudier

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 30 min
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420