Teater- og performancestudier: Forskningspraksis i teater- og performancestudier

Kursusindhold

Fagelementet sigter i forlængelse af Teoretiske og analytiske metoder og kontekster mod at give de studerende en uddybet forståelse af anvendelsen af teater- og performancestudiers teoretiske, metodiske og analytiske redskaber på aktuelle emner inden for det internationale forskningsfelt. Gennem studier af udvalgt forskning af pædagogisk, kunstnerisk og/eller akademisk karakter etableres et grundlag for formulering og afgrænsning af en selvstændigt defineret faglig problemstilling. Ud fra det specifikke projekt opøves desuden evnen til kritisk og selvstændigt at omsætte færdighederne kommunikativt, dramaturgisk eller på anden vis i en relevant kontekst.

Der lægges op til relevant faglig udveksling med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner som fx Dramaturgi (AU) og Den Danske Scenekunstskole.

Engelsk titel

Research Practices within Theatre and Performance Studies

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420