Teater- og performancestudier: Teoretiske og analytiske metoder og kontekster

Kursusindhold

Fagelementet har til hensigt at give de studerende en reflekteret forståelse af centrale fænomener inden for scenekunst og beslægtede kulturelle felter, idet fokus lægges på teoretiske og metodiske færdigheder til i at analysere disse udtryksformer og placere dem i deres relevante kulturelle, samfundsmæssige og historiske kontekst. Sideløbende etableres det teoretiske grundlag for at udvikle en kritisk tilgang til de teoretiske og metodiske greb i egne akademiske, pædagogiske eller kunstneriske undersøgelser samt evnen at perspektivere disse i en overordnet forståelsesramme for teater- og performanceteori

Der lægges op til relevant faglig udveksling med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner som fx Dramaturgi (AU) og Den Danske Scenekunstskole.

Engelsk titel

Theoretical and Analytical Methods and Contexts

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420