Teater- og performancestudier: Drama- og teaterpædagogik

Kursusindhold

Formål:

Formålet med undervisningen i dramapædagogik er, at den studerende tilegner sig kompetence til at kunne designe og facilitere drama- og teaterpædagogiske forløb som leder, konsulent og vejleder, herunder projektarbejde i drama- og teaterundervisning. Hensigten med kurset er at give indblik i samt praktisk erfaring med forskellige drama- og teaterpædagogiske praksisformer med henblik på at udvikle de studerendes selvstændige kreative praksis som drama- og teaterpædagoger i forskellige læringskontekster.

Indhold:

Undervisningen giver grundlæggende indsigt i væsentlige teater- og dramapædagogiske praksisformer og teknikker, samt kendskab til didaktik, lærings- og kreativitetsteori, dialogformer og kreative kommunikationsprocesser. Undervisningen er tilrettelagt således, at der veksles imellem deltagelse i praktiske øvelser, teoretiske oplæg samt dialog og refleksion.

Kurset inkluderer et skemalagt øvelsesforløb uden underviser.

Drama- og teaterpædagogik giver undervisningskompetence til at varetage dramaundervisningen på seminarier og gymnasialt niveau.

Bemærkninger:

Det kræves, at den studerende har fået godkendt en arbejdsrapport over det obligatoriske øvelsesforløb på 7-10 sider eller en arbejdsrapport over et eksternt praktikforløb á 16 timers varighed (hvoraf den studerende skal have undervist selvstændigt I min. 8 timer.

 

Engelsk titel

Theatre and performance studies: Drama and Theatre Educational Theory and Practice

Holdundervisning

Man kan kun tage en tomplads på dramapædagogik, hvis man har en BA-uddannelse i Teater- og performancestudier eller elementer derfra.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forberedelse
 • 299
 • Total
 • 420