Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og forstillingsanalyse: Forestillingsanalyse

Kursusindhold

Forestillingsanalyse er analysen af teaterforestillinger, sådan som de træder frem set fra publikums side. Her er det ikke fx dramateksten, men forestillingens samlede udtryk: handling, lys, lyd, scenografi, kostumer, spillestil etc. der er objektet. Kurset gennemgår, med et hermeneutisk udgangspunkt, og ved hjælp af en række forskellige teorier og metoder, tilgange til at analysere og fortolke forestillinger, samt måder at indsætte denne tolkning i et større socialt og kulturelt perspektiv. Som analyseemner anvendes forestillinger fra det aktuelle repertoire samt eksempelmateriale fra filmisk dokumenterede forestillinger.

Forestillingsanalyse udgør sammen med kurset i Teaterhistorie 2, fagelementet Teaterhistorie og analyse 2: Teaterhistorie og forestillingsanalyse.

Bestået aktiv undervisningsdeltagelse i kurset i forestillingsanalyse er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Teaterhistorie 2.

Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Theatre History and Analysis 2: Theatre History and Performance Analysis

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

Undervisningen består af to kursusdele i hhv. teaterhistorie og forestillings-analyse, og veksler mellem forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning samt studenteroplæg.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 210