Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og forstillingsanalyse: Teaterhistorie

Kursusindhold

Hvor kurset i Teaterhistorie 1 i første semester gav et kronologisk baseret fundament for at håndtere teaterhistoriske problemstillinger, vil vi i dette kursus tage afsæt i en række specifikke temaer og tematiske sammenhænge og således bevæge os på tværs af historiske perioder. Teaterhistorie 1 var domineret af vesteuropæisk teaterhistorie, men i dette kursus vil vi også bevæge os uden for Europa.

Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og studenteroplæg.

Eksamen er en individuel mundtlig sagsfremstilling på baggrund af en synopsis på 4-5 sider.

Teaterhistorie 2 udgør sammen med kurset i forestillingsanalyse fagelementet Teaterhistorie og analyse 2: Teaterhistorie og forestillingsanalyse.

Bestået aktiv undervisningsdeltagelse i kurset i forestillingsanalyse er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Teaterhistorie 2.

Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Theatre History and Analysis 2: Theatre History and Performance Analysis

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

Undervisningen består af to kursusdele i hhv. teaterhistorie og forestillings-analyse, og veksler mellem forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning samt studenteroplæg.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 210