Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 1: Teaterhistorie

Kursusindhold

Fagelementet er for grundfag og BA-tilvalg og består af to kursusdele, teaterhistorie og dramaturgi, der er indbyrdes koordinerede.

Hvor undervisningen i teaterhistorie giver et kronologisk overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag, fokuserer undervisningen i dramaturgi på at udvikle færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation.

Den teaterhistoriske kursusdel består af 14 undervisningsgange med forelæsninger og gruppearbejde samt 7 øvelses-/seminargange (hvor holdet er delt i to: et tirsdagshold og et onsdagshold).

Den dramaturgiske kursusdel består af 14 undervisningsgange med forelæsninger og gruppearbejde.

I begge kursusdele laves flere mindre opgaver, der skal være godkendt for at den studerende kan gå til kursets afsluttende prøve, der er en fri skriftlig hjemmeopgave, der skal afleveres d. 6. januar.

 

Engelsk titel

Theatre History and Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Studieordning:
BA-2014: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​teatervidenskab/​​teatervidenskab_ba_2014
BA-2019: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​teatervidenskab/​​teatervidenskab_ba.pdf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 258
 • Forelæsninger
 • 56
 • Seminarhold
 • 21
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420