Teater- og performancestudier: BA projekt seminar

Kursusindhold

Formålet med opgaveseminaret er at støtte jeres arbejdsproces, som et supplement til jeres vejledningsforløb. I vil blive introduceret til nogle redskaber, som I kan anvende i opgaveskrivningens delprocesser: emneafgrænsning, litteratursøgning, problemformulering, metodevalg og strukturering af opgave og argumentation.

I vil ligeledes få mulighed for at drøfte jeres opgaves indhold og jeres arbejdsproces med hinanden. På den baggrund vil der også være mulighed for at forme selvstændige sparringsgrupper.

 

Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Bachelor Projekt Seminar

Uddannelse

Teater- og performancestudier

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 321
 • Forelæsninger
 • 12
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 420