Teater- og performancestudier: BA projekt opgaveseminar

Kursusindhold

Ba-opgaveseminaret er et workshopforløb, der har til formål at støtte jeres arbejdsproces med Ba-opgaverne, som et supplement til jeres vejledningsforløb.

I vil blive introduceret til nogle redskaber, som I kan anvende i opgaveskrivningens delprocesser, og I vil få mulighed for at drøfte jeres opgaves indhold og jeres arbejdsproces med hinanden. På den baggrund vil der også være mulighed for at forme selvstændige sparringsgrupper.

Vi vil have fokus på udvikling af undersøgelsesspørgsmål & metoder samt  strukturering og optimering af jeres arbejdsprocesser. Der vil også være mulighed for vejledning i forhold til litteratursøgning. Seminaret vi udfolde sig som et workshopforløb, centreret omkring forskellige redskaber og teknikker til akademiske undersøgelses- og formidlingsprocesser.

Uddannelse

Teatervidenskab

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Studieordning:
BA-2014: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​teatervidenskab/​​teatervidenskab_ba_2014
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse
 • 321
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 420