Teater- og performancestudier:Teaterprocesledelse

Kursusindhold

Indhold: Kurset baserer sig, ligesom Teatersociologi og -procesdeltagelse, på et princip om praksislæring og rummer både praktisk arbejde med design og afprøvning af teaterprocessuelle strategier, samt analyse og diskussion af såvel teoretiske perspektiver som afprøvningen af de praktiske processer.

Det teoretiske grundlag for kurset er sammensat af drama- og teaterpædagogiske litteratur, Kunstteorier, organisationsteoretisk litteratur om sociale teknologier og organisatorisk læring samt performativitetsteoretisk litteratur.

Formål: Formålet med undervisningen i Teaterprocesledelse er at operationalisere den viden og anvende de kompetencer som er opnået i Teatersociologi og –procesdeltagelse i et fremadrettet perspektiv. Det konkrete formål er at give deltagerne en grundlæggende kompetence til at designe strategier for scenekunstneriske processer og sociale processer, som inddrager teatrale elementer. Desuden at give deltagerne en grundlæggende kompetence til at lede og facilitere teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser.

Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgiske professioner, dramapædagogiske professioner, konsulentprofessioner i en bredere samfundsmæssig forstand og endelig danner de et grundlag for at udøve praksisfunderet forskning i - og med - scenekunst.

Engelsk titel

Theater Sociology and Process Management/ Facilitation

Uddannelse

 Teater- og performancestudier

Holdundervisning og praksisøvelser

Kurset er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer.

Deltagerne vil i løbet af semesteret få til opgave at designe og afprøve en teaterprocessuel strategi med de andre deltagere på holdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Studieordning:
BA-2014: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​teatervidenskab/​​teatervidenskab_ba_2014
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00611U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Efterårssemester 2019
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Obling Høeg   (11-706877776872656f6c716a436b7870316e7831676e)
Underviser

Mette Obling Høeg

Gemt den 12-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students