TS, Tværkulturel innovation (E19)

Kursusindhold

Kurset behandler faglige emner, der vedrører tværkulturel innovation og virksomheds-/organisationsforståelse.  Det forventes, at den studerende følger undervisningen i organisationsforståelse i forløbet Aktuel Tematisk Problemstilling (ATP) (ønsker man ikke at gå til eksamen i ATP, skal man bede Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk) om at blive tilmeldt ATP i Absalon som gæst, så man kan få adgang til undervisningsmateriale og læseplan for organisationsteoridelen).

Kurset arbejder med udviklingen af et konkret produkt (bredt forstået) til og i samarbejde med samarbejdspartneren Måltidspartnerskabet, som er en sammenslutning af alle centrale aktører inden for den danske fødevarebranche. Det er sjette år, at dette samarbejde finder sted, hvor de studerende arbejder med mad-/måltids-/fødevarerelaterede opgaver. Kursusdeltagerne samles fra kursusstart i teams omkring projekter defineret på forhånd af underviserne. Projekterne har:

 • Team: Teams af 4-5 studerende.
 • Projektgrundlag: En virkelig problemstilling, som teamet samles om at løse.
 • Opdragsgiver: Måltidspartnerskabet.
 • Vejledning: En feedback-gruppe.
 • Leverance: En leverance, som skal afleveres ved projektafslutning.

 

Herudover tilbydes projektteams et innovationsprogram, som hjælper med relevant metoder og strukturerede udfordringer i forhold til at løse projektet og indgå professionelt i eksterne samarbejder. Innovationsprogrammet indeholder workshops og seminarer.

Der skal forventes at afsætte tid til feltstudier og interviews som led i opgaveløsningen.

Engelsk titel

Cross-Cultural Innovaton

Uddannelse

Kurset henvender sig til alle studerende indskrevet på en KA uddannelse på ToRS, som ønsker at forfølge et forløb i tværkulturel innovation.

Målbeskrivelse

Tværkulturelle studier 2015-studieordning
Projektorienteret innovation (fagelementkode HTÆK03171E)

Asienstudier 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HJAK03061E,  HKIK03061E)

Indianske sprog og kulturer 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HINK03151E)

Eskimologi 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E)

Polsk sprog og kultur 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HPLK03381E)

Russisk sprog og kultur 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HRUK03381E)

Østeuropastudier 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HØEK03271E)

Religionshistorie 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HRHK03681E)

Religionssociologi 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HRSK03451E)

Islamiske studier 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HISA04691E)

Mellemøstlige sprog og samfund 2008-studieordning
Projektorienteret forløb (fagelementkode HMØK03731E)

Ancient and medieval near eastern studies 2008-studieordning
Academic internship (fagelementkode HNAK03471E)

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner, team-arbejde, feltstudier, interview-studier. Nogle undervisningsgange vil være identiske og sammenfaldende med undervisningen i Projektorienteret forløb.

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på en KA uddannelse på ToRS og ikke har taget fagelementet projektorienteret forløb. Er man indskrevet på Tværkulturelle studier må man ikke have taget fagelementer fra modul 6.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Praktisk mundtlig prøve
Eksamen består i en mundlig fremlæggelse til opdragsholder, og en fri skriftlig hjemmeopgave.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 42
 • Forelæsninger
 • 33
 • Praktiske øvelser
 • 336,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5