TS, Projektororienteret forløb, formidling og organisationsanalyse for Tværkulturelle studier (E19)

Kursusindhold

Seminaret introducerer de studerende til de analytiske og praktiske opmærksomhedspunkter der er knyttet til projektorienteret forløb, projektorienteret formidling og organisationsanalyse. På det indledende seminar vil de studerende endvidere blive henvist til undervisning på ToRS med fokus på kulturanalyse og organisationsteori.

Engelsk titel

Academic internship, academic communication and organizational analysis for Cross Cultural Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

 

Introduktionsseminaret henvender sig til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Målbeskrivelse

KA 2015-studieordningen:
Projektorienteret forløb (aktivitetskode HTÆK03151E)
Projektorienteret formidling (aktivitetskodekode HTÆK03161E)
Organisationsanalyse (aktivitetskode HTÆK03181E)

Forelæsning og diskussioner

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuellestudieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Hvis man tager projektorienteret forløb (15 ECTS) er det muligt at være i praktik i 6 måneder og få 30 ECTS, hvis man sideløbende tager KA tilvalg i Projektorienteret specialiseret emne i Komparative Kulturstudier (15 ECTS).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5