TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (E19)

Kursusindhold

Undervisningen kører ad tre spor.

 • Akademisk skrivning og projektstyring fokuserer på arbejdet med at få ideer gjort til projekter og på at styrke akademisk skrivning (12 timer).
 • Faglighed i praksis fokuserer på det oversættelsesarbejde, der er knyttet til at relatere faglige kompetencer og opgaver i konkrete arbejdsrelaterede situationer (24 timer).
 • Organisationsforståelse fokuserer på en gennemgang af analytiske tilgange til analyse af organisationer/virksomheder. Med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik (2001). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse og et korpus af artikler vil kurset introducere til en grundlæggende forståelse og analyse af organisationsdynamikker og lægge op til diskussion af relaterede tværkulturelle problemstillinger. (21 timer).
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 5 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

 

Målbeskrivelse

KA 2015-studieordning:
Aktuel tematisk problemstilling (aktivitetskode HTÆK03141E)

Eksaminanden kan

 • Formulere og kontekstualisere en aktuel tværkulturel problemstilling knyttet til en udvalgt situation/begivenhed.
 • Afgrænse et relevant materiale, der relaterer sig til involverede aktører i situationen/begivenheden samt den sammenhæng, hvori den udspiller sig.
 • Arbejde eksplicit med teorier, begreber og metoder i analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over perspektiver knyttet til problemstillingen (fx udviklings- og løsningsmuligheder)

 

Forelæsninger, tekstdiskussioner, gruppearbejde og studenteroplæg

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Omfanget af undervisningen svarer til 4 timer om ugen, men nogle undervisningsgange kan være arrangeret som længerevarende seminarer.
Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 356,5
 • Total
 • 412,5