SPS; Relationskompetencens psykologi i professionel interaktion (Sprogpsykologisk emne / Sprogpsykologisk tilvalgsemne)

Kursusindhold

Relationskompetence optræder i en lang række stillingsopslag som en egenskab, der efterspørges hos ansøgere. På tværs af professioner – ledelse, undervisning, vejledning etc. – ses kompetencen tilsyneladende som afgørende for professionelles muligheder for at lykkes i interaktion med andre.

 

På dette kursus vil vi teoretisk og empirisk arbejde med og diskutere begrebet relationskompetence. Vi vil kvalificere det, så der meningsfyldt kan arbejdes med det blandt professionelle i diverse praksisser.

 

Vi vil undersøge, hvordan relationskompetence er defineret i bestemte kontekster, ligesom vi vil præcisere hvordan kompetencen udspiller sig som en interaktionel kompetence. Vi vil foreslå og undersøge, hvordan begrebet kan nuanceres og udfoldes teoretisk ved at diskutere forskellige psykologiske forhold, der kan ses som afgørende for vores måder at interagere på, herunder om vi agerer relationskompetent: begreber som vaner, personlighed og følelser vil blive inddraget.

 

Som en central del af kurset vil vi arbejde med mulighederne i at udvikle professionelles relationskompetence. Det vil vi gøre ved at indlæse os i og afprøve en introspektiv metode. Vi vil afsøge, hvordan den professionelle gennem introspektion opnår større indsigt i sin egen kommunikative praksis og eventuelle barrierer og muligheder for at agere relationskompetent.

 

Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at fordybe sig i, hvordan bl.a. vaner, følelser og personlighedstræk påvirker vores måder at interagere på, og hvordan vi med disse begreber og gennem introspektion kan arbejde med at styrke den enkeltes relationskompetence.

Engelsk titel

Psychology in professional interaction

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden har viden om og forståelse af:

 • begrebet relationskompetence som interaktionelt og psykologisk bestemt fænomen
 • den introspektive metode video-stimuleret interview; dens grundantagelser og muligheder

 

Færdigheder i at:

 • anvende den opnåede viden i teoretiske og empirisk baserede diskussioner af hvad relationskompetence kan bestemmes og beskrives som
 • anvende og diskutere metoden video-stimuleret interview til at belyse og udvikle professionelles relationskompetence

 

Kompetencer til at:

 • vurdere relationskompetencens vigtighed for givne professsioner
 • vurdere hvordan relationskompetence placerer sig i det sprogpsykologiske felt, hvor forståelse er nøgleordet
 • vurdere hvordan introspektive metoder kan belyse sprogpsykologiske problemstillinger


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Eksaminanden har viden om og forståelse af:

 • begrebet relationskompetence som interaktionelt og psykologisk bestemt fænomen
 • den introspektive metode video-stimuleret interview; dens grundantagelser og muligheder

 

Færdigheder i at:

 • anvende den opnåede viden i teoretiske og empirisk baserede diskussioner af hvad relationskompetence kan bestemmes og beskrives som
 • anvende og diskutere metoden video-stimuleret interview til at belyse og udvikle professionelles relationskompetence

 

Kompetencer til at:

 • vurdere relationskompetencens vigtighed for givne professsioner


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen
2008-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning. De studerende vil i løbet af kurset skulle indsamle og arbejde med data.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2008-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5