SPS; Læring som sproglig og psykologisk praksis (Sprogpsykologisk emne / Sprogpsykologisk tilvalgsemne)

Kursusindhold

Læring er noget alle kender til og dagligt er involveret i. Vi lærer gennem vores opvækst og i de sociale sammenhænge vi indgår i, ikke kun i formelle undervisningssituationer, men også fx på arbejdspladser og i fritiden. Man kan bredt definere læring som processer der fører til en varig kapacitetsændring. Læring drejer sig dermed ikke kun om tilegnelse af viden og færdigheder, men også om forhold som fx kropslige udtryk, forståelse, indsigt, meningsdannelse, arbejdsmetoder og kommunikationsformer. Så selvom læring som emne står mest centralt i psykologisk, pædagogisk og sprogtilegnelses-forskning og oftest forbindes med underviseruddannelser, er læring relevant for en lang række andre professioner hvor forskellige former for rådgivning, vejledning og ledelse indgår. Så dette er ikke kun kurset for dig som er interesseret i undervisning, men også for dig som planlægger at skulle arbejde med fx HR, projektledelse eller kommunikationsrådgivning.

 

På kurset skal vi beskæftige os med læring fra et grundlæggende sociokulturelt perspektiv, dvs. som social, psykologisk og kommunikativ praksis. Vi skal arbejde med forskellige teorier om hvordan læring finder sted i samspillet mellem individ og omverdenen og mellem kognition, kommunikation, sprog og kultur. Vi vil desuden anvende teorierne på cases fra forskellige typer af læringssituationer, både formelle og uformelle.

Engelsk titel

Learning as linguistic and psychological practice

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Efter at have fulgt kurset skal den studerende kunne:

 

 • redegøre for problemer, metoder og teoretiske tilgange ved studier af læring som sproglig og psykologisk praksis;
 • selvstændigt og på videnskabelig vis formulere og belyse en afgrænset problemstilling inden for emnet læring som sproglig og psykologisk praksis;
 • tilegne sig en større vidensmængde med relevans for emnet og demonstrere evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt;
 • foretage en dybtgående analyse og diskutere etablerede teoretiske positioner velreflekteret i relation til læring som sproglig og psykologisk praksis;
 • formidle den valgte problemstilling klart, i akademisk form

 

Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Efter at have fulgt kurset skal den studerende kunne:
 

 • redegøre for problemer, metoder og teoretiske tilgange ved studier af læring som sproglig og psykologisk praksis;
 • selvstændigt og på videnskabelig vis formulere og belyse en afgrænset problemstilling inden for emnet læring som sproglig og psykologisk praksis;
 • formidle den valgte problemstilling klart, i akademisk form


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen

2008-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Undervisningsformen på kurset bliver en kombination af dialogisk forelæsning, holddiskussion og mere praktiske gruppeøvelser. Der vil indgå en kort introduktion til relevante kommunikationsanalysemetoder som tilbud til studerende, som ikke før har arbejdet med analyse af interaktion og sprogbrug.

Undervisningsmaterialet udgøres af:

• Roger Säljö (2001) Læring i praksis: et sosiokulturelt perspektiv. https:/​/​ibok.no/​bok/​9788202199173 eller https:/​/​www.bokkilden.no/​SamboWeb/​produkt.do?produktId=115633

• Pernille Bottrup (2001) Læringsrum i arbejdslivet. https:/​/​www.lix.com/​en/​search/​læringsrum%20i%20arbejdslivet

• Elektronisk kompendium i kursusrummet på Absalon

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2008-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5