Spansk - Avanceret spansk sprog og variation med sprogfærdighed - Usos y variedades del español actual

Kursusindhold

På kurset vil vi diskutere en række udvalgte temaer der vedrører spansk sprogbrug og dens variation i en aktuel kontekst. De valgte temaer vil være relateret til følgende områder:

 • Dialektologi, begreber (bl.a. forholdet mellem sprog og dialekt),

  metode, teori, og spansk på det (latin)amerikanske kontinent

 • Ordforrådet, orddannelse, nydannelser, og hvordan de opstår
 • Sproglig nationalisme og imperialisme
 • Tosprogethed
Engelsk titel

Spanish - Advanced Spanish and Variation with Language Proficiency - Usos y variedades del español actual

Holdundervisning

Prøven i Avanceret spansk sprog og variation med sprogfærdighed og Skriftlig sprogfærdighed på spansk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.

Når du tilmelder dig dette kursus bliver du desuden tilmeldt:
Skriftlig sprogfærdighed på spansk
Mundtlig spprogfærdighed på spansk
Den skriftlige prøve er en besvarelse af et spørgsmål stillet af eksaminator.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Spansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet:

https://kunet.ku.dk/studie/spansk-sprog-kultur-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Skriftlig eksamen&topicId=4a380223-fef8-4f94-a805-c96de0ab71aa#4a380223-fef8-4f94-a805-c96de0ab71aa

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 245
 • Total
 • 273