Spansk - Valgfag, skriftlig formidling (KA SF)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • at skriftligt fremlægge et akademisk emne klart og struktureret på spansk
 • at vise selvstændighed og præcision i fremstillingen
 • at bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer
Engelsk titel

Spanish - Elective subject, written communication (KA SF)

Holdundervisning. Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling og samundervises med fagelementet Valgfag, mundtlig formidling.

Prøven består af et resumé og en kommentar til en tekst, hvis emne er relateret til valgfagets emne.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 500-700 ord med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Total
 • 68,25