Spansk - Spaniens historie, kultur og litteratur (KA SF)

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for hovedtrækkene i Spaniens udvikling, herunder inddrage relevante historiske, litterære og kulturelle perspektiver på nationens dannelse  
 • at vise overblik over og forståelse af periodens hovedproblematikker
 • at sætte denne viden i sammenhæng med den internationale kontekst og aktuelle problemstillinger og holdninger i Spanien i dag 
 • at læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst 
 • at vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger
Engelsk titel

Spanish - Spanish History, Culture, and Literature (KA SF)

Holdundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid.

Særlige bestemmelser:
Den mundtlige prøve består i en dialog mellem den studerende og eksaminator, ledet af eksaminator, på grundlag af en af de opgivne kildetekster eller en del deraf, i alt svarende til ca. 1 normalside.
Eksaminanden indleder prøven med en kort sagsfremstilling (5–7 min.). Teksten udleveres til forberedelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75